Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๙ พ.อ.อินทรา  กานุวงษ์   หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด. ร่วมพิธี      ปิดการฝึกหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.รุ่นที่ ๒๓ โดยมี พ.อ.สุรพล  อยู่ดี รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานฯ ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร. จว.ปข.
เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๕๙ พ.อ.อินทรา  กานุวงษ์   หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด. ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.รุ่นที่ ๒๓ โดยมี นายกองโทสมชาย  เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. เป็นประธานฯ ณ พื้นที่การฝึกเขื่อนปราณบุรี จว.ปข.
เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙ สน.ฝอท.บก.อส.นรด. โดย พ.อ.อินทรา  กานุวงษ์   หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด. และคณะตรวจเยี่ยมฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พ.อ.ชินโชติ  บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จว.กาญจนบุรี  และตรวจเยี่ยมกองร้อยฯ เพื่อให้คำแนะนำกองร้อยฯ ในด้านต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ สน.ฝอท.บก.อส.นรด. โดย พ.อ.อินทรา  กานุวงษ์   หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด. และคณะตรวจเยี่ยมฯ เข้าเยี่ยมคำนับ นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ รอง ผวจ.ราชบุรี  และตรวจเยี่ยมกองร้อยฯ เพื่อให้คำแนะนำกองร้อยฯ ในด้านต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ สน.ฝอท.บก.อส.นรด. โดย พ.อ.อินทรา  กานุวงษ์   หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด. และคณะตรวจเยี่ยมฯ เข้าเยี่ยมคำนับ นายธีรพันธ์  นันทกิจ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์  และตรวจเยี่ยมกองร้อยฯ เพื่อให้คำแนะนำกองร้อยฯ ในด้านต่าง ๆ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.อินทรา กานุวงษ์

พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง