Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

วันอังคารที่ ๖ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๐๐ พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ รอง ผบ.นรด. และคณะ ตรวจเยี่ยม สน.ฝอท.บก.อส.นรด. ณ บก.อส. โดยมี นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผอ.สน.อส. ให้การต้อนรับ

 
 
 
 
 
 ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง