Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

วันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน/จก.ยก.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยม สน.ฝอท.บก.อส.นรด.เพื่อติดตามความคืบหน้าและความทันสมัยเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของคณะอนุกรรมการกองอาสารักษาดินแดน ณ บก.อส. โดยมี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ร.อปค.ให้การต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง